به خودم میگم ...نمیگم ....

 

به خودم میگم ...نمیگم بهت ....
به خودم میگم ...نمیگم ....

/ 1 نظر / 46 بازدید
یه رهگذر

...وقتی اینقدر دلتنگم ....نمی دونم بگم بهت یا نگم بهت .... وقتی از دوری تو اینقدر به خودم می پیچم .... نمی دونم بگم بهت یا نگم بهت ..... به خودم مبگم اگه که دوستم داری ، بگم بهت ... غصه دار می شی ... میمرم غصه بخوری...میگم به خودم که نمیگم بهت ..... به خودم میگم اگه دوستم نداری ، بگم بهت ...واست مهم نیست... اونوقت من میفهمم که دوستم نداری...بیشتر غصه می خورم ...میگم به خودم که نمیگم بهت ... بذار تا باز خودم رو گول بزنم ... فکر کنم دوستم داری .... بگذار تو نداشتنت بپیچم به هم ... نه به دونستن اینکه که دوستم نداری... به خودم میگم ...نمیگم بهت .... به خودم میگم ...نمیگم ....