مدرسه عشق

 

این مطلب رو هم "قطب منفی عالم"  واسم ایمیل کرد ! ظاهرا داره رو میاره به مثبتی !

خدا حفظش کنه !    مراد دلش رو هم بهش بده   !

 

شاعرش  آقای مجتبی کاشانی ( سالک )

قشنگ بود ، لذت بردم ، لذت ببرید ،  گوارای موجود ...

 مدرسه عشق

 

 
در مجالی که برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم
که در آن همواره اول صبح
به زبانی ساده
مهر تدریس کنند
و بگویند خدا
خالق زیبایی
و سراینده ی عشق
آفریننده ماست

 


 
مهربانیست که ما را به نکویی
دانایی
زیبایی
و به خود می خواند
جنتی دارد نزدیک ، زیبا و بزرگ
دوزخی دارد – به گمانم -
کوچک و بعید
در پی سودایی ست
که ببخشد ما را
و بفهماندمان
ترس ما بیرون از دایره رحمت اوست

 


 

در مجالی که برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم
که خرد را با عشق
علم را با احساس
و ریاضی را با شعر
دین را با عرفان
همه را با تشویق تدریس کنند
لای انگشت کسی
قلمی نگذارند
و نخوانند کسی را حیوان
و نگویند کسی را کودن
و معلم هر روز
روح را حاضر و غایب بکند

 
 

و به جز از ایمانش
هیچ کس چیزی را حفظ نباید بکند
مغز ها پر نشود چون انبار
قلب خالی نشود از احساس
درس هایی بدهند
که به جای مغز ، دل ها را تسخیر کند
از کتاب تاریخ
جنگ را بردارند
در کلاس انشا
هر کسی حرف دلش را بزند

 

 
 

غیر ممکن را از خاطره ها محو کنند
تا ، کسی بعد از این
باز همواره نگوید:"هرگز"
و به آسانی هم رنگ جماعت نشود
زنگ نقاشی تکرار شود
رنگ را در پاییز تعلیم دهند
قطره را در باران
موج را در ساحل
زندگی را در رفتن و برگشتن از قله کوه
و عبادت را در خلقت خلق

 
 

کار را در کندو
و طبیعت را در جنگل و دشت
مشق شب این باشد
که شبی چندین بار
همه تکرار کنیم :
عدل
آزادی
قانون
شادی
امتحانی بشود
که بسنجد ما را
تا بفهمند چقدر
عاشق و آگه و آدم شده ایم

 
 

در مجالی که برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم
که در آن آخر وقت
به زبانی ساده
شعر تدریس کنند
و بگویند که تا فردا صبح
خالق عشق نگهدار شما
 

مجتبی کاشانی

(سالک)

/ 6 نظر / 18 بازدید
پری

خیلی قشنگه......عاشق واگاه وادم ..............یعنی میشه؟

علیرضا

آدرس قطب منفی عالم را بدید تا برم در خونشون حرف بزنم با باباشون بگو شدم عاشق دخترشون میشم قطب مثبت براشون،...

کریم

ان شائ الله خدا مراد دل همه روبدهد

زهرا

چه جالب قطب منفی . قشنگ تر از این شعر نوشته های شماست لذت بردیم