... خواب دیدم ....

 

... دیشب ... تو عالم مستی ... رویایی دیدم ... به غایت زنده ...

دیدم که من در کنعانم ..

/ 2 نظر / 27 بازدید
ساقی

بنمای رخ، که باغ و گلستانم آرزوست بگشای لب، که قند فراوانم آرزوست ای آفتاب حسن برون آن دمی ز ابر کان چهره مشعشع تابانم آرزوست یعقوب وار وا اسفاها همی زنم دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست

ساقی

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم/دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم" مولوی